17. oktober 2018
Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo, Oslo

Frokostmøte om universell utforming

Møtet starter kl. 08.30 frokost serveres fra kl. 8.00.

Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Standard Norge inviterer til frokostmøte 17. oktober hvor du kan bli litt bedre kjent med innholdet i de nye utgavene. Mer informasjon om møtet på www.standard.no