19. mai 2021 Kl. 08.30 - 13.15
Digitalt arrangement

Frokostmøte XL: Urban klimainnovasjon

"Hvordan rigge oss for radikal innovasjon i byutvikling og arkitektur, mobilitet og ressursforvaltning?" spør FutureBuilt.

Norge skal slutte med klimagassutslipp i løpet av 30 år. Oslo skal gjøre det på 10. Det krever innovasjon herfra til månen og tilbake. Men hvordan skal vi gå fram? Hvordan rigge oss for radikal innovasjon i byutvikling og arkitektur, mobilitet og ressursforvaltning? FutureBuilt har spurt noen eksperter om råd.

FutureBuilt har jobbet med u-strukturerte innovasjonsprosesser i byutvikling og arkitektur i 10 år etter en ganske enkel oppskrift: Forbildeprosjekter med ambisjon om nullutslipp. For å komme dit må det tenkes utenfor boksen – klimainnovasjon i praksis.

EU jobber egentlig på samme måte. Gjennom ett av sine mission boards, lanseres snart programmet «100 Climate neutral cities by 2030». Målet er å pushe sårt tiltrengt by-innovasjon gjennom hårete mål.

C40 gjør det også, gjennom bl.a. å gi Oslo innovatørby-status i sitt globale nettverk av megabyer. Oslo sikter jo mot null i 2030, og innoverer allerede bredt gjennom ulike strategier som innovasjonsdistrikter og innovative anskaffelser.

Fra motsatt side tilbyr kompetansemiljøene mer strukturerte innovasjonsprosesser med ulike navn, som radikal innovasjon, designdrevet innovasjon, strategisk innovasjon, forskningsdrevet innovasjon og nytt BREEAM NOR 21 som skal utløse et skred av innovasjon.

Og så har vi virkemiddelapparatet; Innovasjon Norge, Enova og Norges forskningsråd, som både tilbyr innovasjons-kompetanse og cash.

På dette webinaret om urban klimainnovasjon ser man nærmere på dette mangfoldige innovasjons-landskapet. Ikke for å rangere. Men for å inspirere. Og lære.

I etterkant av webinaret blir det innovasjonsworkshop om innovasjon, og her stiller vi følgende spørsmål: Bør FutureBuilt jobbe mer med strukturerte innovasjonsprosesser? Eventuelt hvordan? Bør vi lage kriterier for innovasjon i forbildeprosjektene? I så fall hvordan?

Mer informasjon og påmelding finner du her.