12. juni 2019 Kl. 08.30 - 10.30
Kulturhuset, Oslo

Frokostseminar – lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

På frokostseminaret presenteres den nye "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" som NAL har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

På frokostseminaret får du også møte noen av bidragsyterne, blant annet Karin Høyland, arkitekt og forsker, NTNU/SINTEF Community, Maria Bergli, planrådgiver, Drammen kommune, Ingrid Køhler Knutsen, sekretariatsleder for regjeringens "Råd for et aldersvennlig Norge" og Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret.

Frokostseminaret er gratis, men påmelding er nødvendig. Frokostseminaret blir direktestrømmet, deltar du på dette er påmelding ikke nødvendig. Les mer og meld deg på

Tid: 12. juni kl  08:30-10:30. Frokost fra kl 08:00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate, 0181 Oslo