20. januar 2022 Kl. 17.30 - 19.00
Nasjonalmuseet – Arkitektur , Oslo

Girjegumpi – Det samiske i norsk kulturhistorie

Girjegumpi – To forelesninger om det samiske i norsk kulturhistorie.

Nasjonalmuseet – Arkitektur arrangerer to foredrag som på helt ulikt vis undersøker det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie. Monica Grini undersøker hvordan det samiske har blitt ekskludert fra et nasjonalt narrativ, mens Martin Braathen undersøker et arkitektonisk fenomen i Sápmi i lys av internasjonal arkitekturhistorie.

Kl. 17.30 Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser

Velkommen til foredrag av Monica Grini, førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Monica Grinis banebrytende doktorgradsarbeid «Samisk kunst i norsk kunsthistorie: Historiografiske riss», blir høsten 2021 utgitt som bok med tittelen «Samisk kunst og norsk kunsthistorie: Delvise forbindelser».

Kl. 18.15 Apropos kjempelavvo

Foredrag ved seniorkurator Martin Braathen, Nasjonalmuseet.

Joar Nango bruker begrepet «kjempelavvúsyndromet» om de mange institusjonsbygningene i Sápmi som refererer til reingjeterteltet lavvú i formen. Dette foredraget setter bruken av lavvo som arkitektonisk motiv inn i en internasjonal, arkitekturhistorisk sammenheng.