16. oktober 2021 Kl. 11.00 - 16.30
Nasjonalmuseet – Arkitektur – og museets YouTube-kanal, Oslo

Girjegumpi. Seminar om samisk arkitektur

Fagseminar om samisk arkitektur og arkitekturhistorie i utstillingen «Girjegumpi. Sámi arktitektuvragirjeráus» i Nasjonalmuset – arkitektur.

Samisk byggeskikk og arkitektur har en forsvinnende liten plass i norsk arkitektur- og kunsthistorie. Dette fagseminaret skal fylle noe av dette hullet. Seminaret avsluttes med en samtale som diskuterer nyere arkitektur for samiske institusjoner, prosessen rund denne arkitekturen og mulige alternativer.

  • Randi Sjølie, arkitekt: «Byggeskikk i samiske landskap»
  • Mathias Danbolt, førsteamanuensis i kunsthistorie, Københavns universitet: «Samisk arkitektur i 1700-tallets koloniale billedkultur om ’Dansk Finmark’»
  • Bente Aass Solbakken, seniorkurator, Nasjonalmuseet: «Unasjonal byggeskikk»
  • Ivar Bjørklund, professor, Norges arktiske universitetsmuseum: «Gjenreising som fornorsking – hvilke konsekvenser fikk gjenreisingen av Nord-Troms og Finnmark for samer og kvener?»
  • Sunniva Skålnes, avdelingsdirektør, avdeling for kulturminne, miljø og areal, Sametinget: «Samisk gjennom bruk»
  • Elin Haugdal, professor i kunsthistorie, Universitetet i Tromsø: «Strategier i utformingen av samiske monumentalbygninger»
  • «Staten bygger Sápmi?» Panelsamtale, ledet av arkitekt og skribent Astrid Fadnes
    I panelet: Ole Henrik Einejord, Code arkitektur, Stein Halvorsen, Stein Halvorsen arkitekter, Elin Haugdal, Universitetet i Tromsø, Gisle Løkken, 70°N arkitektur, Joar Nango.