19. januar 2020 - 1. november 2020
Asker museum, Asker

«Her skal vi bygge og her skal vi bo»

Boligarkitekturutstilling på Asker museum 19.1. – 1.11.2020

Kan rom være poetiske? Spør beboerne i Sverre Fehns «Villa Holme» på Hurumlandet, de som bor i Ladegården i Fjelkensvingen på Hvalstad eller snakk med Lars Roede om bibliotekhuset hans på Nesøya. Har låver bokvalitet? Kan det lages «slott» av en telegrafstasjon? Og hva gjør en bolig til et godt hjem?

Asker museum setter boligen i fokus i sin første arkitekturutstilling. Boligen, hjemmet vårt, er viktig for oss. Det er også riktig tidspunkt, nå har Røyken og Hurum blitt en del av Asker. Representanter fra alle de tre tidligere kommunene har vært med å stake ut kursen for utstillingen.

I arbeidet med å velge ut de vel 50 boligene i utstillingen har museet reist rundt og fått et bevisst og nært forhold til hele den nye kommunen. Boligarkitekturen i Asker, siden toget kom på 1870-tallet, viser endringer i smak, fantasi, økonomi, behov, teknologi, rammevilkår, materialtilgang og arkitekters lek. 

Husene de har har plukket ut er samlet i 7 grupper som hver har fått sitt «hus» i utstillingssalen. Husene har fått navn:

  • -Sverre Fehn huset
  • -Funkishuset
  • My Home is my Castle
  • Stilhuset
  • Redesignhuset
  • Husmannshuset
  • Rekkehuset eller Fiks Ferdig

I utstillingssalen er husene gruppert rundt et torg. Dette torget har vi gitt navnet Mellomrommet.

Dette mangfoldige, fargerike bofellesskap kan du oppleve i utstillingen «Her skal vi bygge og her skal vi bo» på Asker museum fra 19. januar til 1. november 2020.