14. oktober 2019 - 15. oktober 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Kabelgata 51, Oslo

Hovinbykonferansen: Hovinbyen in the making

PBE i Oslo inviterer til diskusjoner og samarbeid om den nye Hovinbyen gjennom foredrag, debatter og aktiv deltakelse sammen med nasjonale og internasjonale bidragsytere og deltakere.

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, like stort som Oslo innenfor ring 2.

  • Hva kan vi lære av det som allerede er gjort i Hovinbyen og tilsvarende områder i europeiske byer?
  • Hvordan skal vi jobbe videre for at Hovinbyen skal utvikle seg som et bærekraftig, flerfunksjonelt og inkluderende byområde?

På denne internasjonale to-dagers konferanse vil planleggere, arkitekter, entreprenører, utviklere, politikere, beboere og studenter møtes for å diskutere urban transformasjon i randsoner, både i Hovinbyen og tilsvarende områder i europeiske byer.

Bekreftede internasjonale foredragsholdere er:

  • Peter Barber Architects
  • Assemble Studios
  • Lendager Group

Fullstendig program kommer.

Pris: 500 kroner, inkludert lunsj begge dager.