17. oktober 2021 Kl. 14.00
Rom for kunst og arkitektur, Oslo

Hva om man ikke vil tjene penger på hjemmet sitt?

Finissage for Roms siste utstilling, «Vi stabler steiner i bue og krysser fingre», og samtale om boligpolitikk.

Hjemmet i dag er mer enn et sted der vi har tingene våres, der vi legger oss hver kveld. Det er også et investeringsobjekt, og et spekulasjonsobjekt.

Dagens boligmarked er et produktet av dereguleringen og liberaliseringen av boligpolitikken som skjedde på 80-tallet. Det ble hevdet da at markedet, med sine mekanismer kan løse de fleste problemer. Men det har ikke funket for alle. Det vi har nå er usosialt og lite bærekraftig. Vi behøver ikke bare en ny boligpolitikk, men en ny sosial boligpolitikk. Dette krever en endring av idéene om hva et hjem er.

Hva skjer egentlig med hjemmet når det blir et investeringsobjekt? Finnes det rom for de som ikke ønsker en bolig som er styrt av markedet? Hvilke alternativ finnes i dag, og hvordan kan vi legge til rette for at vi i fremtiden kan velge i et mangfold av alternativer?

For finissagen av utstillingen «Vi stabler steiner i bue og krysser fingre», møtes aktører som utfordrer det etablerte tankesett rundt boligspørsmålet for en samtale om en ikke-kommersiell boligsektor. Før samtalen vil gjestene holde presentasjoner om sine prosjekter og innfallsvinkler til problemstillingen.

Les Tina Lam Trygve Ohren sin tekst om tema i Aftenposten her:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/28m5ay/boligmarkedet-favoriserer-de-som-har-mest-det-foerer-til-oekte-forskjel

Deltakere:

Linn Stalsberg, sosiolog og sakprosaforfatter og er aktuell med boka "Etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag".

Sara Armento, arkitekt og styremedlem i Tøyen boligbyggelag og jobber hos A-lab. Hun skrev master om alternative former for sosiale boliger basert på idéen om delingsfellesskap.

Alexander Eriksson Furunes, arkitekt og er aktuell med den filippinske paviljongen for Venezia Biennalen 2021 sammen med Sudarshan Khadka, som ble tildelt hederlig omtale av Gulløve Juryen.

Trygve Ohren, arkitekt og kunstner. Er kurator for utstillingen “Vi stabler steiner i buer og krysser fingre”.

Ordstyrer:
Tina Lam er byplanlegger. Interessefeltene hennes spenner fra vern gjennom bruk til sosial bærekraftighet. Hun jobber nå hos A-lab.