30. januar 2020 Kl. 08.00 - 16.30
DIGS, Trondheim

Hvordan bevare, foredle og aktivere Midtbyen?

Dagseminar for å foredle og aktivere  Midtbyens historiske kvaliteter.

Gjennom snart tre år har Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen jobbet med foredling og gjennomføring av synlige tiltak i enkelte av byens veiter og gårdsrom. Mantra har vært enkle og synlige tiltak, noe som har vist seg å ha god effekt. Gjennom dette dagseminaret ønsker gruppen å belyse gode eksempler, som en tilnærming til hvordan Midtbyens historiske kvaliteter kan foredles og aktiveres. Seminaret vil være til inspirasjon for huseiere, beboere, håndverkere, næringsdrivende, arkitekter/planleggere, kulturaktører, offentlig forvaltning og andre interesserte.