11. november 2018 - 11. oktober 2018
Ingeniørenes hus, Oslo, Oslo

Hvorfor er dagslys og utsyn i våre bygg så viktig?

Har dagslys i våre skolebygg betydning for elevers helse og trivsel? Tekna inviterer til frokostmøte om temaet.

Dårlig søvnhelse og døgnrytmeforstyrrelser er blitt et stort folkehelseproblem, der 7-15 % av tenåringene våre har "forsinket søvnfasesykdom". Det svekker læring, hukommelse og skoleprestasjoner, mest hos de yngste og mer hos gutter enn hos jenter. Dagslysets døgnsvingninger er viktig for døgnrytmen. Møtet varer fra kl. 08.00–10.00. Program og påmelding på www.tekna.no.