27. august 2020 - 27. september 2020
ROM, Oslo

Jævla kritiker!

Hva er god arkitektur? Hvordan kvalitetsvurderes den? Arkitektureksperimentet Jävla kritiker! fokuserer på kritikken som en offentlig samtale om kvalitet i arkitekturfaget.

Seks arkitekturkritikere fra Sverige, Norge og Danmark har skrevet kritikker av seks imaginære arkitekturprosjekter. De har benyttet deres egen forestillingsevne som utgangspunkt for kritisk betraktning. Hver kritikk er overlevert til et arkitektkontor som gjennom tegning, modell og audiovisuelle virkemiddel svarer på kritikken ved å gi form til kritikerens idéverden.

ROM er stolt samarbeidsarena for det skandinaviske prosjektet når det starter i 2020. Arkitektene Anders Rubing (NO), Morten Birk Jørgensen (DK) og Andrea Ougaard (DK) har tatt initiativ til det de kaller et eksperiment - eller undersøkelse - hvor målet er å etablere en samtale om vilkårene for den skandinaviske arkitekturkritikken, og ikke minst styrke nettverk og dialog mellom arkitekturmiljøene i de ulike landene. Konseptet – og tittelen – er sterkt inspirert av det svenske plateselskapet NONS sitt tilsvarende stunt i 2006: Selskapet bad ti musikkritikere om å skrive kritikker av ti sanger som ennå ikke var laget av deres yndlingsartister. Deretter bad selskapet disse artistene om å lage de kritiserte sangene. Resultatet ble et samlealbum som igjen var grobunn for en debatt om kritikerens rolle og og forholdet mellom kritikeren og kunstnerisk frihet.

Prosjektet starter med de seks kritikkene og utvikler seg via arkitektkontorene til en undersøkelse av seks eksperimenter, som presenteres og diskuteres på visningssteder i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet tidsmessige og geografiske forflytting legger til rette for stadig nye undersøkelser og dimensjoner til spørsmålet om kritikkens betydning.

Kuratorer: Anders Rubing (NO), Morten Birk Jørgensen (DK) og Andrea Ougaard (DK)

Kritikere: Ylva Frid (SE), Rasmus Wærn (SE), Mari Hvattum (NO), Gaute Brochmann (NO), Martin Søberg (DK) og Sara Ettrup (DK).
Arkitektkontorer: Jonathan Houser (DK), Krupinski Krupinska (SE), Tham & Videgård Arkitekter (SE), Kaleidoscope (NO), Leth & Gori (DK), og Element (NO)