23. oktober 2019 Kl. 08.30 - 18.00
AHO - A2 - Sverre Fehn Auditorium, Oslo

Konferanse: Brytninger i norsk urbanisme (OAT)

Hva kjennetegner dagens norske urbanisme og byutvikling?

Karl Otto Ellefsen, en nestor i norsk byplanlegging, går over i rollen som professor emeritus i høst. I den forbindelse arrangeres konferansen Brytninger i norsk urbanisme, der det spørres hva som kjennetegner dagens norske urbanisme og byutvikling. Videre diskuteres hvilke utfordringer norsk urbanisme og byutvikling står overfor.
 
Konferansen er et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Oslo Arkitekturtriennale 2019 (OAT). Arkitekturtriennalens hovedtematikk om degrowth vil med dette bli aktualisert med et særskilt fokus på urbanisme, byutvikling og spørsmålet om bærekraft.
 
Konferansen er delt inn i fire tematiske bolker, bestående av et hovedinnlegg og etterfølgende paneldiskusjon:

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe
 
09.00 – 09.15 Velkommen
 
[1] BYIDEALER
Hvilke idealer preger dagens byplanpraksis, og hvor adekvate er disse sett i forhold til dagens store utfordringer? 
 
09.15 – 10.00 Hovedinnlegg: Karl Otto Ellefsen (professor Institutt for urbanisme og landskap, AHO).
 
10.00 – 10.30 Paneldebatt 
Henrik Lundberg (Kontor for Arkitektur og Plan), Elin Børrud (professor Institutt for eiendom og juss, NMBU), Marianne Skjulhaug (førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap, AHO).
 
10.30 – 10.50 Kaffe
 
[2] BYPOLITIKK OG PLANLEGGING
Det bypolitiske landskapet er i rask endring i våre største byer. Hva slags bypolitikk trenger vi, og hva er forholdet mellom bypolitikk og planlegging? 
 
10.50 – 11.35 Hovedinnlegg: Jens Kvorning, professor KADK, København.
 
11.35 – 12.05 Paneldebatt 
Per Einar Saxegaard (avdelingsleder Plan, Asplan Viak), Hilde Haslum (rådgiver Nye Drammen), Halvor Ellefsen (førsteamanuensis Institutt for urbanisme og landskap, AHO)
 
12.05 – 13.00 Lunsjpause
 
[3] BYLIV OG LIVSFORMER 
Bylivet har fått økt status innen bypolitikk og planlegging, samtidig som bylivspreferansene er i endring. Hva slags byliv er det man nå planlegger for og hvem nyter godt av denne? 
 
13.00 – 13.45 Hovedinnlegg: Jonny Aspen (professor Institutt for urbanisme og landskap, AHO).
 
13.45 – 14.15 Paneldebatt
Cecilie Andersson (rektor Bergen Arkitekthøgskole), Per Gunnar Røe (professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO), Erling Fossen (daglig leder Oslo Metropolitan Area), Einar Sneve Martinussen (førsteamanuensis Institutt for design, AHO).
 
14.15 – 14.35 Kaffe
 
[4] BYENS ARKITEKTUR 
Etter to tiår med byggeboom i større norske byer, spør vi: Hva slags arkitektur er det som bygges, og hvor bymessig er denne? 
 
14.35 – 15.20 Innledninger ved Jan Olav Jensen (professor Institutt for arkitektur, AHO) og Mari Hvattum (professor Institutt for form, teori og historie, AHO).
 
15.20­ – 15.50 Paneldebatt
Fredrik Shetelig (dekan Fakultet for arkitektur og design, NTNU), Maria Molden (Byarkitekt i Bergen kommune), Mirza Mujezinovic (Malarchitecture).
 
Ca. 16.30 – 18.00 Mottakelse (Auditorium A1) - vin & lett servering
  
Konferansier: Erling Dokk Holm, førsteamanuensis NMBU. 

Påmelding