23. september 2021 - 24. september 2021
Tønsberg

Konferanse om Tønsbergprosjektet

Konferanse om sykehussatsingen Tønsbergprosjektet. Hva betyr det at sykehuset ligger midt i byen?

Tønsbergprosjektet er det syvende og siste byggetrinnet i en utbygging som har pågått i 30 år. En realisering av en ambisjon om en helhetlig sykehusutbygging og en del av utviklingen av Sykehuset i Vestfold.

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og Arkitektforum inviterer til å besøke Tønsbergprosjektet like før det åpnes offisielt. Det vil da bli organisert en konferansen som går over to dager. Den første dagen er temaene relatert til Tønsbergprosjektet. Den andre dagen stilles spørsmål om hva det betyr at sykehuset ligger i byen, og ikke midt mellom flere byer. Hva betyr det for sykehuset og hva betyr det for byen?

Nå står sykehuset snart ferdig. En nytt bygg med akuttsenter, sengeområder, poliklinikker og barne- og ungdomssenter, og et bygg for psykisk helsevern som ble tatt i bruk i 2019.

Tønsbergprosjektet beskrives av arrangørene som «Norges mest innovative sykehusbyggprosjekt». Målet har vært å bygge billigere og raskere. Det bidro til at Tønsbergprosjektet måtte tenke nytt. Med en gjennomføringsmodell som aldri tidligere er benyttet i sykehusprosjekter. «Med verdistyrt prosjektering og bruk av digitale verktøy har Tønsbergprosjektet brakt sykehusplanlegging og byggebransjen et nytt steg framover», heter det i invitasjonen.

Program for konferansen er under utarbeidelse og vil bli publisert i slutten av august. Påmelding kan gjøres her.