9. april 2019 Kl. 09.00 - 12.00
Arkitektenes hus, Oslo

Konkurranser og parallelloppdrag

På dette kurset vil vi gi deg en større innsikt i de ulike konkurranseformene, om parallelloppdrag og om mulighetene med innovative anskaffelser.

Vi vil belyse viktige sider av konkurransekulturen og gjøre dere som arkitekter bedre rustet til å delta i konkurranser og parallelloppdrag. På kurset går vi gjennom ulike konkurranseformer og vi ser på fordeler og ulemper med de ulike variantene.

I kurset deler og diskuterer vi erfaringer med det norske konkurransemarkedet sett fra ulike aktørers synsvinkler, -både fra oppdragsgivere, deltakere og fra konkurransesekretariatets ståsted. Vi har invitert flere kontorer som deler sine erfaringer.

Parallelloppdrag som metode benyttes av stadig flere norske kommuner i arbeidet med by- og tettstedsutvikling. Parallelloppdrag er et godt valg for en oppdragsgiver som ønsker en bred og tverrfaglig belysning av mulighetene i et prosjekt.

Kurset passer for aktive deltakere i arkitektkonkurranser og parallelloppdrag og for personer som ønsker å jobbe med dette i fremtiden.

For mer informasjon, sjekk arkitektur.no.