28. november 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Zinken Hopp, Litteraturhuset , Bergen

Kontrakter og avtaler for arkitekter

Har du kontroll på kontrakten? Kurs 28. november om kontrakten som styringsverktøy i prosjektet skreddersydd for NAL.

For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt ellet er mislykket prosjekt. Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulike størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig. 

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette økte arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Kurset arrangeres av NAL i samarbeid med Bergen Arkitektforening. Kurset om avtalerett er skreddersydd for NAL av advokatkontoret Kluge. Aktuelle problemstillinger presenteres gjennom et stort utvalg av eksempler.

Kurset ble holdt i Oslo i februar 2019.

Kursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger.

Gullhaug har sammen med kollega Kjetil Sangolt skrevet boken «Byggherreforskriften med kommentarer» som ble gitt ut på Gyldendal i 2016. Boken skal revideres på bakgrunn av de forskriftsendringer som er ute til høring.

Målsetting med kurset: Innsikt og forståelse for kontrakter og avtalerett, samt å utvikle kompetanse på kontraktsutforming samt forebygge kontraktsfeil.
Målgruppe: Arkitekter og arkitektkontor, prosjektleder, saksbehandlere, og daglige ledere med ansvar for kontrakter eller som ønsker større innsikt i kontrakt- og avtalerett samt kontraktens styrende rolle i arkitektoppdrag.

PROGRAM:

Registrering / kaffe

0900 – 0905 
Velkommen v/ Bergen Arkitektforening.

0900 – 0915 
Avtaleinngåelsen. 
Hvordan utformes den gode kontrakten? Hva er omfattet av oppdraget /hva er ikke omfattet?

0915 – 0945 
Når det blir uenighet om hva som er avtalt. Hva da?

0945 – 1030 
Kontrakten som styringsverktøy og betydningen av skriftlighet i gjennomføringsfasen.

1030 – 1045 
Pause

1045-1130 
Prosjekterings-/rådgivningsfeil

1130-1200 
Prosjekterings-/rådgivningsfeil fortsetter

1200 – 1245 Lunsj

1245-1315 
Endringer, regulering av vederlag.

1345-1400 Pause

1400 
Avslutningen av arkitektoppdraget. 
Når oppdraget avsluttes på vanlig måte og når oppdraget avsluttes gjennom avbestilling eller heving.

1515 – 1600 
Arkitektens oppgaver opp mot byggherreforskriften.

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.