20. januar 2022 Kl. 09.00 - 11.00
Digitalt arrangement

Kurs: Aktuelt og nytt – lovverk og veiledninger

Kort om NALs politiske arbeid, samt orientering om aktuelle høringer. Presentasjon av tre ferske veiledere fra Plan- og bygningsetaten. Advokat Anders Evjenth gir oss nyheter og aktuelt stoff fra Plan- og bygningsloven.

Om NALs politiske arbeid og aktuelle høringer - orientering om vårens kurs

Kort om aktuelle tema som NAL arbeider med samt orientering om aktuelle høringer. Det blir også gitt en kort gjennomgang av vårens kurs og arrangementer

Aktuelt og nyheter fra plan- og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Oslo kommunes prosjekt Nye boligkvaliteter. Presentasjon av temahefter.
Hvordan kan boligbyggingen i Oslo bli mer variert og mangfoldig? Nye boligkvaliteter er et prosjekt i regi av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har jobbet med byrådets ønske om flere boliger med alternative boformer, som ble definert i byrådsplattformen 2019-2023. Dette har vi gjort blant annet ved å gi ut tre temahefter. Sosiale boformer – boliger med deling og nabofellesskap, Selvbygging – byggfellesskap, beboergrupper og egeninnsats og Byøkologiske boliger og områder er titlene på temaheftene som presenteres.

Riksantikvarens reviderte by- og klimastrategi
Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling ble lansert i november 2021. Den handler om hvordan ulike bygnings- og kulturmiljø bidrar til å skape de gode stedene hvor vi ønsker å bo, besøke og arbeide. Kulturminner må i større grad sees på som en ressurs. Ombruk og gjenbruk av eksisterende bygninger er helt sentralt for å få ned klimagassutslippene raskt.

For mer informasjon, program og påmelding, trykk her.