22. april 2021 Kl. 09.00 - 12.00
Digitalt arrangement

Kurs: Boligbygging i bratt terreng

Boligbygging på bratte tomter blir stadig vanligere og krever mer av alle involverte. Kurset gir en innføring i viktige prinsipper, som terrassering, adkomstløsninger, innkjørsler, uteområder og god plassering i terrenget.

Kurset ser på hvordan ulike boligtypologier som eneboliger, tett og lav samt blokker kan utformes i krevende terreng. Krav til universell utforming og gode adkomstforhold, uteplasser og bevaring av vegetasjon, samt utfordringen med ensidig øst- og nordvendte tomter krever gode planprosesser, kreative og dyktige arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører.

Det ligger store potensial i å utnytte skråninger til boligformål, blant annet kan det bidra til jordvern og bedre fortetting. Kurset vil gjøre deg i bedre stand til å analysere situasjonen, forstå hva som må til og ta gode beslutninger. Både de prosjekterende, beslutningstakere i kommunen, og eiendomsutviklere vil ha nytte av å forstå hvilke utfordringer og muligheter som knytter seg til boligbygging i bratt terreng.

Kurset arrangeres av NAL og passer for ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere, eiendomsutviklere og politikere.

Se fullt program og påmelding her.