29. september 2021 Kl. 09.00 - 16.00
Botanisk hage, Klimahuset, Oslo

Kurs: De viktige trærne

Utbygging, fortetting og endret bruk av allerede bebygde arealer går hardt utover trær i byen. NAL og Bykuben, Oslo kommune inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter.

I store transformasjonsområder er det stedvis kun rester igjen av naturlig trebestand. I mange nye gater og byrom har ønsket om trær blitt tilsidesatt av andre hensyn, både over og under bakken.

Hvis vi forventer at trær skal være en inkludert del av den byen vi bygger, og etterlater oss, så må måten vi planlegger og gjennomfører byggeprosjekter, gi større plass til trær. Det gjelder både de eksisterende trærne, og de trærne vi planlegger å etablere.

Oslo kommune har vedtatt ambisjonen om å gjennomføre en storstilt satsing på bytrær dette tiåret. Med prosjektet Oslotrær, treplantingsdugnad frem mot 2030, skal trær få økt plass i kommunens egne planer, prosesser og prosjekter og i samarbeidet med alle som prosjekterer, bygger og forvalter eiendom i Oslos byggesone.. ByKuben koordinerer aktivitetene i prosjektet.

I samarbeid med Bykuben og Oslotrær; Oslo Kommunes tiårsplan for 100 000 nye trær til byen, inviterer NAL til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, landskapsarkitekter, by- og arealplanleggere.

For mer informasjon, program og påmelding, trykk her.