27. april 2021 Kl. 09.00 - 12.00
Digitalt arrangement

Kurs: Hvordan nå opp i prekvalifiseringer

Deltakelse i konkurranser krever ofte at du må prekvalifisere deg. Prekvalifiseringen styres av et komplekst lovverk. På dette kurset får du lære om de formelle kravene og hva som forventes av en søknad. Hva skal til for å nå opp og hva er de største fallgruvene?

Mange av dagens konkurranser gjennomføres som begrensede konkurranser. Det er mange som søker om å bli prekvalifisert og nåløyet er trangt. Det kreves mye egeninnsats og dokumentasjon for å lage en søknad, med begrensende muligheter å gjenbruke tidligere søknader. Fra byggherrens perspektiv er kvaliteten på søknadene svært varierende. Det er også et komplekst lovverk som styrer prekvalifiseringene.

Vi hører f.eks. ofte at danske arkitekter er bedre på prekvalifiseringer enn de norske. Hvorfor det? Hvordan og hva gjør de danske tegnestuene for å levere profesjonelle søknader? Noen må også velge ut de som skal delta og vi spør oss m det er mulig å velge ut deltakere på en objektiv måte og om prekvalifiseringene kan gjøres mindre tidkrevende og forutsigbare.

Følgende spørsmål undersøkes nærmere:

Hva er de formelle kravene til en søknad? Hva forventes av en søknad? Hva skal til for å nå opp? Hvilke er de største fallgruvene når du skal kvalifisere deg? Hvordan mener Statsbygg om søknader fra arkitektbedrifter?

Målsetting med kurset: Kurset skal gir deg kunnskap om hvilke regler og prosesser som gjelder for kvalifiseringer til offentlige konkurranser. Det skal også gi en dypere og bredere forståelse av hva som er viktig hvis du skal kvalifisere deg eller skal utlyse en begrenset konkurranse der arkitekter skal delta.

Kurset arrangeres av NAL, program og påmelding her.