17. februar 2021 Kl. 09.00 - 16.00
Digitalt arrangement

Kurs: Landskapsforståelse og økologi (direkte strømming)

Verden gjennomgår et dramatisk tap av biologisk mangfold. Å møte denne utfordringen krever endringer i måten vi ivaretar økologiske verdier i prosjektene.

Naturverdier og miljøhensyn får i dag ofte mye fokus, både i offentlig diskurs og under planlegging eller prosjektering. Ambisiøse 3D-illustrasjoner viser fuktige regnbed på bakken og frodig vegetasjon på takflater. Allikevel forsvinner ofte naturverdiene underveis prosjekterings- eller byggefasen.

Natur må kanskje vike for hensyn som tekniske installasjoner, byggeplass drift, allergi og UU, lys og utsikt, utrykningskjøretøy og skjøtselsbudsjett. Planlegging og prosjektering blir stadig mer kompleks, med svært mange brikker som må på plass. Ingen kan lengre forventes å beherske alle aspekter ved arkitektur, og økt kompleksitet fører med seg økt individuell spesialisering. Kan økt spesialisering forenes med mer helhetlig planlegging? Er det mulig å ivareta hensyn for natur og menneskelige behov samtidig?

Dette kurset skal gi dypere innblikk i konkrete arbeidsmetoder og perspektiv ulike fagfelt kan bidra med. Vi skal blant annet se nøyere på:

  • Naturlige kvaliteter og hensyn du kanskje ikke har tenkt over.
  • Overraskende informasjon om landskapet som nå er fritt tilgjengelig gjennom offentlige karttjenester.
  • Hvordan ta plass på samfunnsagendaen, og få innflytelse på publikum og beslutningstagere.
  • Konkret hva som måtte til da et byggeprosjekt suksessfullt tok vare på naturlandskapets kvaliteter.
  • Hva er byggets reelle avtrykk er.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, saksbehandlere og andre interesserte. Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med Hanne Johnsrud og Adrian Lombardo fra LINK Arkitektur.

For fullt program og påmelding, trykk her.