10. februar 2021 Kl. 09.00 - 16.00
Digitalt arrangement

Kurs: Miljøvennlige materialvalg (direkte strømming)

Hvordan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg? Strategier, nyttige verktøy, ny kunnskap og erfaringer med materialer blir presentert.

NAL har invitert eksperter som deler sine erfaringer og kunnskap om bruk av miljøvennlige materialer i store prosjekter. I første delen av kurset vil vi gå dypere inn i beregningsmetoder, modeller og hjelpemidler for vurderinger av bygningers klimagasseffektivitet. Det ses nærmere på NS3720 og på livsløpsanalyser (LCA). Det presenteres eksempler på bygninger og produkter hvor klimagassregnskap har vært et premiss for design og materialvalg.

Inspirerende eksempler på valg av materialer og prosjekter både fra Norge og Tyskland blir presentert. Vi introduserer også materialet leire som nå brukes profesjonelt i flere europeiske land, og som har vist seg å være et vellykket valg blant annet for helse- og omsorgsbygg. Arkitekt Martin Haas, Stuttgart/Tyskland.

Kurset avsluttes med et praksisorientert foredrag om miljøorientert materialbruk med hovedfokus på trebygg.

Målsetting med kurset: Gi inspirasjon til egen prosjektering, og en bredere kunnskap om materialbruk og detaljering i praksis.

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og for dem som allerede har noe basiskunnskap om materialer, og som av hensyn til klimaet er opptatt av å gjøre bevisste materialvalg. Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL, Barbara Hasenmüller.

For fullt program og påmelding, trykk her.