4. mai 2021 Kl. 09.00 - 16.00
Digitalt arrangement

Kurs: Ombruk av eksisterende bebyggelse - bevaring og utvikling

Rehabilitering og bruk av kulturhistoriske bygg er god verdiskaping og samtidig en del av det grønne skiftet.

Kurset handler om hvordan vi kan bevare og ivareta arkitektoniske- og kulturhistoriske verdier i samhandling med ny bruk – både når det gjelder bygningsnivå og kultur- og bymiljø. Kunnskap om eldre bygninger og byggeteknikker er nødvendig for å tilpasse eventuelle oppgradering på en måte som ikke medfører tekniske forringelse. Tekniske utfordringer knyttet til konstruksjoner, installasjoner og materialbruk vil bli belyst.

Strategier, beslutningsprosesser og organisering av rehabiliteringsprosjekter samt eksempler på løsninger og erfaringer presenteres. Utfordringer og løsninger knyttet til dialog med kommunen og vernemyndighetene samt betydningen av tverrfaglig samarbeid er også tema. Tilnærmingsmåter, løsninger og erfaringer fra flere prisbelønte prosjekter vil bli presentert på kurset.

Målsetting med kurset Bidra til faglig dyktighet og entusiasme i møte med ombygging av eksisterende bygg. Bidra til at eiendomsutviklere, arkitekter og rådgivere ser muligheter i eksisterende/vernede bygg.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, rådgivere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

For påmelding, program og informasjon, trykk her.