17. september 2021 Kl. 09.00 - 12.00
Digitalt arrangement

Kurs: Praktisk kontraktsrett

Har du kontroll på kontrakten? For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt ellet er mislykket prosjekt. Kurset handler om hvordan du kan benytte kontrakten som styringsverktøy i prosjektet.

Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulike størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig.

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette økte arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Kurset om avtalerett tar for seg aktuelle problemstillinger. Liknende kurs ble holdt i Oslo og Bergen i 2019.

Kursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger.

For fullt program og påmelding,trykk her.