24. mai 2022 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Kurs: Prosjektering av undervisningsbygg

Med et godt tverrfaglig samarbeid kan man skape gode løsninger som ivaretar dagslys, universell utforming, funksjonell planløsning, og uteområder.

For å skape en funksjonell og samtidig inspirerende ramme for læring kreves god planlegging og godt samarbeid mellom ulike aktører i flere ulike faser: fra oppstart- via programmering og anskaffelse til prosjektering og bygging. Når anlegget er ferdigstilt er en god drift avgjørende for at anlegget skal fungere godt over tid.

I dette kurset gås det nærmere inn i flere av disse fasene og får presentert erfaringer og eksempler på utfordringer og på gode løsninger.

Kurset er utviklet av Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL, i samarbeid med NAL.

For fullt program og påmelding, trykk her.