30. september 2021 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Kurs: Retorikk og presentasjonsteknikk

Arkitekter formidler kunnskap gjennom ulike kommunikasjonsverktøy som tegninger, bilder og ord. Det å beherske disse verktøyene, og kunne kombinere dem er en viktig del av yrket. Ordene er i mange sammenhenger det limet som binder de øvrige delene sammen.

Kurset gir deg en innføring i hvordan klassisk retorikk kan benyttes som verktøy i kommunikasjon med bestillere og andre aktører i byggeprosjektet. Retorikk kan benyttes for å forklare, argumentere og overbevise – ikke bare gjennom hva som sies og hvordan det sies, men også hvordan det formidles gjennom kroppsspråket.

I kurset rettes oppmerksomheten mot det talte ord, som i arkitektens hverdag brukes i alle møter, med oppdragsgivere, bestillere, konsulenter, politikere og allmennheten.

Du lærer om hvordan du kan presentere dine ideer og ditt prosjekt og samtidig nå fram med overbevisende argumenter, slik at mottakeren ser styrken i prosjektet ditt.

Kurset er lagt opp med forelesninger og korte workshops. Deltakerne får tilsendt en liten hjemmeoppgave i forkant av kurset som går ut på å besvare et par spørsmål om presentasjoner som man selv har holdt.

Kursleder og foredragsholder er Josefin Karlsson som arbeider hos Sweco Architects i Gøteborg. Hun er utdannet arkitekt ved Chalmers Tekniska Høgskole og undersøkte i sitt eksamensarbeid arkitekters forhold til retorikk og har senere skrevet boken Retorikkens kraft (2017). Karlsson underviser også i dette temaet på Chalmers og holder foredrag på arkitektkontorer i Sverige.

Begrenset antall deltakere. Kurset holdes på svensk.

For mer informasjon, program og påmelding, trykk her.