27. januar 2022 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus og direkte strømming, Oslo

Landskapsarkitektur i små prosjekt (NAL-kurs)

Kurs om landskapsarkitektur i små prosjekter, med Iwan Thomson og Barbara Hasenmüller.

Hvordan lykkes med god landskapsarkitektur og stedstilpasning i små prosjekter og hvordan får vi til et godt samarbeid på tvers av fagene: arkitekt, landskapsarkitekt og landkapsingeniør mfl. for å få til de beste løsningene?

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt / landskapsarkitekt Iwan Thomson og arkitekt Barbara Hasenmüller. Kurset foregår i arkitektenes hus, men er også tilgjengelig digitalt. Mer informasjon her.