19. september 2019 Kl. 17.00 - 19.00
Arkitektenes hus, Oslo

Materialtreff rett etter jobb

Velkommen til inspirasjon, faglig påfyll og servering. Ti kvalitetsleverandører presenterer sine produkter.

PROGRAM: 

16:30 – 17:00
Vi byr på øl og varme pølser.

17:00 
Velkommen
v/ NAL

17:05– 18:30
Leverandørpresentasjoner:

1. Moelven
2. Steni
3. Cembrit
4. Paroc
5. Norgips
6. Graphisoft
7. Norsk Byggtjeneste
8. Byggimpuls
9. Symetri
10. Hammerglass

18:30 - 19:00
Prosjektpresentasjon: "Rett Plass Rett Form" 
v/Ingvild Sæbu Vatn, LPO.
Prosjektet "Rett Plass Rett Form" tar for seg bygg som skal saneres i den nærmeste tiden og utforske idéen om å gjenbruke disse byggene både på det konseptuelle og det konkrete plan, for å utfordre den eksisterende byggepraksisen som foretrekker å rive og bygge nytt. LPO har forsket på den totale belastningen av det å rive og bygge nytt kontra det å gjenbruke materialer eller flytte bygg lokalt på Svalbard. Prosjektet er ikke bare aktuelt for Svalbard, men vil kunne sees på som et foregangsprosjekt for prosjektering andre steder i Norge og resten av verden der gjenbruk av bygg og materialer bør bli den foretrukne løsningen framfor å rive og bygge nytt.

Det legges opp til mingling og mulighet for spørsmål til leverandører.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

MERK: Materialtreff er gratis for alle, men påmelding er nødvendig. Av hensyn til matsvinn innfører vi fra 2019 en no-show-avgift: Dersom du ikke kan komme og ikke har meldt deg av innen ett døgn før oppstart, fakturerer vi deg kr. 300. Beløpet går uavkortet til Redd Barna.

Savner du et tema, ta kontakt med NAL, reidun.granberg

Les mer om materialtreff i NAL her.

Mer info og påmelding på arkitektur.no.