13. april 2021 Kl. 18.00
Digitalt arrangement

Medvirkning og byutvikling

Oslo Velforbund inviterer sammen med Vellenes Fellesorganisasjon og Fortidsminneforeningen til samtale om medvirkning og utvikling.

Det er høy temperatur rundt byggeprosjekter både i Oslo og kommuner landet rundt. Velforeninger og lokale aksjonsgrupper protesterer mot byggeprosjekter som oppleves ødeleggende for nærmiljøet. Mange er også sterkt kritiske til svake medvirkningsprosesser og muligheter for å påvirke stedsutviklingen. I en ny undersøkelse fra OsloMet mener både kommuneansatte og politikere at medvirkning har stor demokratisk verdi. Det er derfor en utfordring at kommunenes medvirkningsprosesser ikke er gode nok.

Oslo Velforbund inviterer sammen med Vellenes Fellesorganisasjon og Fortidsminneforeningen til samtale om medvirkning og utvikling.

Lenke til arrangement.