23. august 2022 Kl. 18.00 - 20.00
Kode 2, Bergen

Nabokveld #16: Byrom, gater og kantsoner som delingsarena – prosjektpresentasjoner fra Nabo

Velkommen til Nabokveld med prosjektpresentasjoner fra Nabo-utstillingen i Bergen.

Byrom og gater er viktige møteplasser og arenaer for å bygge felleskap i nabolaget. Samtidig foregår 70 prosent av byens liv langs kanten av bygninger - i byens kantsoner, hvor bygningene møter byrom. Gode kantsoner gjør det trygt og forlokkende å bruke gater og byrom. Derfor er utforming av kantsoner helt avgjørende for å skape en levende og inkluderende by!

På kveldens arrangement kan du høre om tre prosjekter som har særlig fokus på utforming av gater og byrom som felleskapsarena, og kantsonen i overgangen mellom byrom og byggenes første etasje.

Det åpnes for spørsmål og samtale med arkitektene og utbyggere i etterkant av prosjektpresentasjon. Møteleder er Byarkitekten.

17.30 Mingling i Smakverket�18.00 Bostudio (Vaør Bygningskunst)�18.20 Nøstegaten (Mad arkitekter)�18.40 Kalgane (Arkitektgruppen Cubus)�19.00 Pause�19.15 Samtale om prosjektene + spørsmål og innspill fra salen�20.00 Slutt

BO STUDIO

VAØR BYGNINGKUNST

Vaør er et ungt kontor basert i Oslo som jobber med argumenter rundt kulturell og historisk forankring for å skape bygningskunst. I prosjektet «levende gater i boligstrøk» undersøkes muligheten for å skape et aktivt og levende forhold mellom gate og boliger, der boliger på bakkeplan kan brukes både som bolig og studio -på en og samme tid.

NØSTEGATEN

MAD ARKITEKTER, TREDJE NATUR, HENNING LARSEN, OBOS, EGD PROPERTY OG J. BERSTAD EIENDOM

I Nøstegaten 72-74 transformeres den tidligere TV2-tomten på Nøstet i Bergen til et nytt urbant bomiljø. Ved å videreføre det eksiterende gatenettverket skapes det nye mellomrom og flere forbindelser. En ny offentlig promenade aktiverer og tilgjengeliggjør sjøfronten. Byggene er plassert med tanke på å danne spennende og intime bomiljøer. Intensjonen er å løfte denne lite attraktiv og utilgjengelige delen av byen til et positivt tilskudd til Nøstet, Nordnes og byen for øvrig.

KALGANE

ARKITEKTGRUPPEN CUBUS, LAGUNEN EIENDOM AS 15min

Prosjektet ligger ved Lagunen bybanestopp og tilrettelegger for ca. 300 nye boenheter i et innholdsrikt og mangfoldig nabolag. Utviklingen vil være sentral i hvordan området rundt Lagunen utvikler seg fra kjøpesenter til et bydelssenter som blir den samlende brikken i bydelen. Prosjektet handler dermed om å skape tilhørighet i og stedsidentitet for et helt nytt nabolag.

OM NABO og NABOKVELD

NABO - Hvordan skal vi bo sammen? er en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

NABOKVELD er utstillingens arrangementsserie.

PRAKTISK INFO

Sted: KODE 2

Tid: 23. august kl. 18.00

Kuratorer for NABO og NABOKVELD:
Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og
Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)

Alle arrangementer i NABOKVELD har gratis adgang.

kodebergen.no