23. oktober 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Arkitektenes hus, Oslo

Naturlig og balansert ventilasjon

Hvordan kan strategier for passiv klimatisering av bygg bidra til reduksjon av energibruk, lavere kostnader, bedre innemiljø og høy arkitektonisk kvalitet?

De siste årene har det skjedd endringer i oppfatningen av hvordan et bygg skal og kan ventileres. Kunnskap om ulemper og muligheter ved forskjellige metoder for ventilasjon, øker, ikke bare blant arkitekter, men også brukerne har blitt mer bevisst på at det finnes alternativer til de konvensjonelle, dyre og plasskrevende ventilasjonsanleggene.

Oppfatningen av termisk komfort er i ferd med å endre seg mener Niels Lassen, en av foredragsholderne og han har registrert en økende interesse for å benytte naturlig ventilasjon der det er fornuftig.

Tek 17 gir fortsatt utfordringer knyttet til ventilasjon og energibruk, men det finnes muligheter for å tilfredsstille loven og brukerne også gjennom å benytte hybrid- eller naturlig ventilasjon. Arne Førland Larsen er en av foredragsholderne som vil snakke om dette.

På kurset blir metoder og verktøy presentert og det vises eksempler på naturlig ventilasjon der man har lykkes med å få til i samspill mellom tekniske løsninger, materialer og planløsning.

På kurset blir det en kombinasjon av teori, lovverk og presentasjon av eksempler.
De fleste eksemplene som presenteres er av bygg som allerede er gjennomført.

Målsetting med kurset: Gi deltakerne nødvendig kunnskap om naturlig/ hybrid ventilasjon av bygg, samt gi kunnskap og inspirasjon til selv benytte dette i egen prosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, bygg- og eiendomsforvaltere, VVS rådgivere og andre interesserte.

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld på her.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Mer info og påmelding på arkitektur.no.