24. april 2020 Kl. 08.30 - 19.00
Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen

NLA fagdag 2020: Parkliv

NLA utsetter fagdagen som følge av myndighetenes restriksjoner hht smittevernsloven.


Spørsmålet stilles i boken «Vår tids hage», utgitt i 1939. Noe nøyaktig svar gis ikke av forfatterne, men det bemerkes at en by ikke trenger å være særlig stor før det er på tide å føre en formålstjenlig parkpolitikk. Formålstjenlig betydde den gang en parkpolitikk som underbygget «en sund slekt» gjennom lekeområder for barna, tumleplass for ungdommen og folkeparker til det daglige friluftsliv. Spørsmålet om parkareal er ikke mindre relevant i dag, og parkpolitikkens grunnleggende målsetting om god folkehelse er noenlunde den samme. Men hvordan ser de konkrete, planmessige og landskapsarkitektoniske svarene på de politiske ambisjonene ut i dagens byer? Hvordan håndteres ønsker om fortetting, klimarelaterte hensyn og behov for aktivitets- og rekreasjonsmuligheter som er attraktive og tilgjengelige for flest mulig? Hvordan setter grønnstrukturen standarden for urbane transformasjonsområder, og er det fortsatt plass for Den store parken i framtidens byer?

Last ned fullstendig program for dagen.