12. november 2018
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Nordic Conference "Inclusive Smart City"

Byen er en kompleks struktur med ulike funksjoner og mennesker.

Bufdir inviterer interesserte aktører til hotell Opera i Oslo 12. november. Her vil oppmerksomheten rettes mot universelt utformede smarte byer. Konferansens målsetting er å vise at inkluderingsperspektivet er smart fordi det bidrar likestilling og selvstendighet. Eksempler på tilgjengelig teknologi og tanker rundt hvordan planlegge en smart by - for alle - vil bli presentert. Deler av programmet er på engelsk. Konferansen er gratis og åpen for alle. Mer informasjon, program og påmelding på www.bufdir.no