28. oktober 2021 - 29. oktober 2021
Oslo

Nordic Neigbourhood Thinking Camp

Nordic Neighbourhood Thinking Camp arrangeres for første gang.

Nordic Neighbourhood Thinking Camp er en ny nordisk arena for deling av erfaringer, refleksjoner og ideer om nabolagsutvikling og strategisk byutvikling.

Programmet kombinerer innspill fra både anerkjente nordiske praktikere og tenkere, og byr på workshops, symposier og ikke minst sosiale møtepunkter. Ambisjonen er å bidra til å fremme ideer og praksis som gjør en forskjell når det gjelder sosial og miljømessig bærekraft.

Nordic Neighbourhood Thinking Camp er utviklet av Oslo arkitekturtriennale, og arrangeres i samarbeid med Design og arkitektur Norge. Konferansen er støttet av Nordisk kulturfond.

Mer informasjon om programmet og påmelding kommer i august her.