21. august 2022 - 23. august 2022
Holon Arkitektur, Haugesund, Haugesund

Norwegian Archfest Haugesund

Arkitekturfilm--festival i Haugesund

Arkitekturfilmfestivalen Norwegian ArchFest arrangeres av Haugesund kommunes Enhet for Byutvikling 21. - 23. august, i samarbeid med Den norske filmfestivalen i Haugesund, Holon Arkitektur og Vikanes Bungum Arkitekter.

I år samler Norwegian ArchFest et spekter av stemmer for å undersøke identitet, roller og makt i byutviklingen. Innfallsvinkelen er å forstå arkitekturopprøret og ta stilling til hvordan havnebyer utvikler sine sentrum.

Det er plass til 100 deltakere i Holon sine trivelige lokaler, der private konsulenter, offentlige byråkrater, politikere, interesseorganisasjoner, innbyggere og utbyggere vil få et allsidig bilde av temaet og tiden vi står i.

Festen mandag kveld hos Vikanes Bungum er en hyggelig anledning til å reflektere over dagen og blir bedre kjent.

For påmelding og mer informasjon om filmene og foredragene.