26. januar 2023 Kl. 17.00 - 21.00
Markeveien 1, Bergen

Nr 17-arrangement

Inspirasjonskveld om miljø og bærekraft i interiørarkitekturfaget.

Nr 17 er en serie med inspirasjonkvelder, hver gang med et utvalgt tema. Serien er inspirert av FNs bærekraftsmål, og denne kvelden er det fokus på miljø og bærekraft i interiørarkitekturfaget. Dette er første gangen nr 17 arrangeres i Bergen, i kontorene til Asplan Viak.