7. desember 2018 - 12. desember 2018
Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Nye kommuner med «nedlagte» kommunesentre: Hva slags urbanitet?

NMBU inviterer til åpent møte om by- og tettstedsutvikling i forbindelse med at en rekke kommuner slås sammen i januar neste år.

Hvilken rolle skal det gamle kommunesenteret ha? Hvordan planlegge for en rolleendring i tettstedstrukturen? Stedsutvikling eller konsolidering?Møtet er todelt med et frokostmøte fra kl. 08.00-11.00, og et ettermiddagseminar fra kl. 13.00-16.00. Hele arrangementer er åpent for alle og er gratis