23. august 2019 Kl. 09.00 - 11.00
Arkitektenes hus, Oslo

Nytt fra lovverket

Minikurs om status om endringer i godkjenningsordningen, nyheter fra plan- og bygningsloven og om grønne tak og fasader.

Endringer i godkjenningsordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok den 13. november en endring i Byggesaksforskriften som gir fagskoleutdannede med praksis mulighet til ansvarsrett for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Kai Reaver, rårgiver i NAL orienterer om status i denne saken.

Nyheter fra Plan og bygningsloven 

Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Hjort advokater forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene. Tid for spørsmål.

Grønne tak og fasader 

Arbeidet med strategi for grønne tak og fasader viser at Oslo har ambisjoner om benytte uutnyttede arealer til å etablere vegetasjon på nye og eksisterende bygg i Oslo. Dette kan bidra til bedre overvannshåndtering, en vakrere by og bedre forhold for pollinerende insekter. 

Tørres Rasmussen, grøntanleggsforvalter i Link Landskap har mange års erfaring med grønne tak og vil snakke om muligheter og begrensninger med bruk av grønne tak i byen. Rasmussen er også arborist og anleggsgartner har tidligere vært vært bytreforvalter i Bymiljøetaten (BYM).

Minikurset er gratis for NAL-medlemmer, men krever påmelding.