6. oktober 2020 - 6. september 2020
Digitalt arrangement, Oslo

OAF – Arkitektprat «Bokvalitet»

Arkitektprat episode 4 – Bokvalitet  


– På hvilken måte kan boligpolitikk sørge for et sosialt inkluderende boligmarked, til tross for deregulering og økte priser? 

– Kan man sikre bokvalitet og gode arkitektoniske løsninger når boligsektoren «greier seg selv»? 

 

Erle Austrheim prater med Hannah Gitmark, forfatter av boken «Det norske hjem», Alexander Rosseland, leder av podcasten Byggekunst og Bjørnar Johnsen, utviklingsleder i Oslo House.