22. september 2020
Digitalt arrangement, Oslo

OAF – Arkitektprat «Fremtidens arbeidsplass »

Arkitektprat episode 3 - Fremtidens arbeidsplass 


– Hvordan har arbeidsplassen endret seg de siste 10-20 år?
– I hvilken retning vil den ta i fremtiden?
– Hvilken innvirkning har covid-19 hatt på fremtidens arbeidsplass? 
– Hvor mye teller den fysiske arbeidsplassen 
– I hvilken grad vil folk sitte på et kontor fra 9-16 i fremtiden? 


Colm O’Brien prater med arkitekt Tin Phan, daglig leder av Krohnark Heidi Krohn Olsen og Maria Michelsen fra SPACES.