2. januar 2019 - 1. juli 2019
Arkitektenes Hus, Josefinesgate 32-34, Oslo

OAF senior vårprogram 2019

Møtene finner sted i Arkitektenes Hus, Josefinesgate 32-34 hvis ikke annet er oppgitt.

6. februar  kl. 15-17: ”Oslo – Europeisk miljøhovedstad 2019– Hva skjer? 
13. mars kl. 15-17: ”Det nye Nasjonalmuseet”. Møte avholdes på Mellomstsjonen og befaring i Nasjonalmuseet.
10. april kl. 15-17: Program annonseres senere.
15. mai: Bybefaring. Program annonseres senere.
2. juni: Sommerbefaring. Program annonseres senere.
11-15 september: Studietur til Wien