13. mars 2019 - 1. juli 2019
Arkitektenes Hus, Oslo

OAF senior vårprogram 2019

Møtene finner sted i Arkitektenes Hus, Josefinesgate 32-34 hvis ikke annet er oppgitt.

13. mars: ”Det nye Nasjonalmuseet”. Møte avholdes på Mellomstsjonen og befaring i Nasjonalmuseet. kl. 15-17

10. april: Program annonseres senere.

15. mai: Bybefaring. Program annonseres senere.

2. juni: Sommerbefaring. Program annonseres senere.

11-15 september: Studietur til Wien