2. juni 2019 - 15. september 2019
Arkitektenes Hus, Oslo

OAF senior vårprogram 2019

Møtene finner sted i Arkitektenes Hus, Josefinesgate 32-34 hvis ikke annet er oppgitt.

2. juni: ”Sommerbefaring til Fredrikstad.” – Program annonseres senere. 

11-15 september: Studietur til Wien.