23. juni 2021 Kl. 12.00 - 13.00
Kulturytring Drammen, Union Scene, Drammen

Oppdrag nabolag: – Hvordan styrker vi fellesskapets steder og hverdagskulturen i byene våre?

Oslo Arkitekturtriennales nabolagssamtale under tidenes første utgave av Kulturytring Drammen.

Byene våre er i markant forandring og står overfor store utfordringer. Boligbehov og prisøkninger i noen byer, tomhet i andre, nødvendig grønn omstilling og store kommersielle interesser. Og ikke minst, men altfor ofte glemt: Hvordan vil vi gjerne bo og leve sammen? Korona har vist hvor mye byens nabolag og felles steder betyr for oss. Byens gater, plasser og parker, og byens møtesteder – stasjonen, biblioteket, den lokale butikken og kafeen - gir oss alle tilhørighet og livskvalitet.

Oslo arkitekturtriennale vil sette fokus på nabolaget og fellesskapets steder i nordiske byer, og utfordrer byens aktører – politikere, embetsverk, utviklere, arkitekter og byens innbyggere – til å svare på spørsmål om hva som må gjøres for å legge til rette for nabolagskultur og skape bedre nabolag.

INNLEDNING:

Nabolagets betydning - hvorfor må vi tenke nytt om hverdagens fellesskapssteder?
v/ Christian Pagh, direktør og sjefkurator, Oslo arkitekturtriennale.

INNLEGG:

Hvordan legger vi byene våre til rette for nabolagskultur? Hva er kvaliteter i et godt nabolag? Hva betyr kulturinstisjoner for nabolag?:

v/ Kjersti Wikstrøm, daglig leder, byplanleggings- og landskapsarkitekturkontoret SLA.

v/ Stein Olav Henrichsen, direktør, MUNCH.

v/ Gro Sandkjær Hanssen, samfunnsforsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Oslomet.

DEBATT:

Hva må gjøres for å skape bedre nabolag?

Arrangermentet skjer under Kulturytring Drammen – Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Kulturytring Drammen skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet.

Se hele programmet her.