23. mai 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Lab-bygg: Husbygging/Landmåling L062, Ålesund

Overvannshåndtering – har du en plan?

NAL inviterer eksperter på ulike fagfelt som forelesere på kurset om håndtering av overflatevann. 

Overvannsplaner, forslag til risikoreduserende tiltak samt konkrete løsninger i større og mindre prosjekter blir presentert. Kurset er utviklet i samarbeid med LINK Arkitektur og gjennomføres i samarbeid med MAF - Møre og Romsdal arkitektforening.