4. juni 2019 - 5. juni 2019 Kl. 09.30 - 15.30
TBA, Oslo

Plan- og bygningsloven - TEK17

I dette kurset settes det fokus på endringer i Byggeteknisk forskrift (TEK 17), i tillegg til andre relevante kapitler i TEK 17.

TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Kurset tilbys i samarbeid med Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA)/Tekna/NITO, som er arrangør. Påmelding til NITO. NITO's betingelser gjelder.