3. april 2019 Kl. 09.00 - 16.00
Litteraturhuset, Bergen

Planlegging og arkitektur for bedre folkehelse

Bevisst og strategisk planlegging er nødvendig for å bedre folkehelsen, livskvaliteten og trivselen i våre byer og tettsteder.

På dette kurset lærer du om sammenhengene mellom omgivelsene og den fysiske, psykiske og sosiale helsen.  Kurset er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderstrøm v/ NMBU.