31. januar 2023 Kl. 19.00
Asplan Viak, Bergen

Rom for lek

Bergen Arkitektforening og Norske landskapsarkitekters forening avd. Hordaland inviterer til foredrag med temaet lek.

Hvordan kan arkitekter og landskapsarkitekter utforme gode uterom for opphold og lek? Arrangementet blir på Asplan Viaks kontorer i Bergen (Markeveien 1B).

Introduksjon med byarkitekt Maria Molden: Alt hva en lekeplass kan være.

Innlegg med professor ved NMBU Kine Thorén: Betydning og bruk av uteområder for barnehage og skole.

Innlegg med Arkitekt Alexandra Altemark fra Bergen kommune: Lek for barn i byen.

Norconsult og Asplan Viak: Prosessen bak utvalgte lekeplassprosjekter.

Etter innleggene kan publikum dele sine tanker og erfaringer rundt temaet!