25. november 2021 Kl. 18.00 - 20.00
Rom , Oslo

Samtale: Jos Boys og Anna Ulrikke Andersen

Rom for arkitektur og kunst inviterer til møte mellom arkitekturhistoriker og filmskaper Anna Ulrikke Andersen og feministen og arkitekturteoretikeren Jos Boys om arkitektur og funksjonsnedsettelse.

Torsdag 25. november blir det samtale om arkitektur og funkjsonsnedsettelse på Rom i Oslo. Arrangementet starter med visning av filmen Architecture Beyond Sight (2019, 17 min), som etterfølges av innlegg fra arkitekturhistoriker og filmskaper Anna Ulrikke Andersen og feministen og arkitekturteoretikeren Jos Boys. Samtalen etterpå ledes av Victoria Bugge Øye, kurator ved Nasjonalmuseet – arkitektur.

Rom startet våren 2021 samarbeidet med Anna Ulrikke Andersen om prosjekter som handler om å åpne opp arkitekturfeltet for dem med kronisk sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Andersens pågående undersøkelse «Pasientens arkitekturhistorie – en ufullstendig guide» danner grunnlag for samarbeidet. Vi lever lenger enn før, og flere av oss vil oppleve kronisk sykdom. Likevel blir ofte kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse sett på som noe uten om det vanlige i arkitekturfeltet.

Som en av grunnleggerne av det feministiske kollektivet Matrix, har Jos Boys lenge arbeidet med tematikk rundt mangfold i arkitekturen. I hennes senere arbeid, er fokus rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse, og hun er en av grunnleggerne til the DisOrdinary Architecture Project. Her, og i hennes bøker, argumenterer hun for at mennesker som lever med funksjonsnedsettelse ofte er en ettertanke i designprosessen: et teknisk eller juridisk problem. I stedet for å gjøre arkitektur, by og rom tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, snur hun hele problematikken på hodet og spør i stedet hvordan en design som kommer fra de funksjonshemmedes synsvinkel kan skape en arkitektur som er mer kreativ, nytenkende og inkluderende for alle.