3. desember 2019 Kl. 16.00 - 18.00
Biblioteket, Arkitektenes hus, Oslo

Samtale med nye æresmedlemmer

Norske arkitekters landsforbund inviterer til samtale med nye æresmedlemmer: Ellen de Vibe, Anne Grete Hestnes og Rose Marie Steinsvik.

Tirsdag 3. desember inviterer Norske arkitekters landsforbund til samtale i biblioteket i Josefines gate, med de tre nye æresmedlemmene Ellen de Vibe, Anne Grete Hestnes og Rose Marie Steinsvik. NALs representantskap utnevner æresmedlemmer av NAL etter innstilling fra NALs landsstyre, og utdelingen skjedde under Arkitekturdagen 2019. 

Ellen de Vibe mottok æresmedlemsskap for sitt arbeid med å befeste planlegging og urbanisme som en sentral del av arkitektfaget, og for sin rolle i utviklingen av Oslos urbane potensial som hovedstad og fjordby. Anne Grete Hestnes for sitt pionerarbeid og forskning på energikonservering og solenergi i bygninger, og for å løfte arkitektrollen innen forskning, energi- og miljøspørsmål.  Rose Marie Steinsvik har hatt et vedvarende engasjement i faget på vegne av barn og unge, og sin eksperimentelle tilnærming til klima- og miljøspørsmål i arkitekturen. 

– De har alle, på forbilledlig vis benyttet seg av fagets store spennvidde og utforsket de muligheter som ligger i arkitekturens yttergrenser, sier president Gisle Løkken, som skal lede samtalen.  

– Vi inviterer samtidig til spekulasjon om fagets fremtid og arkitekturens rolle i en verden av nye og ukjente utfordringer, sier Løkken. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle!