31. mars 2020 - 1. april 2020
Meet Ullevål, Oslo

Smartbydugnaden 2020

Smarte Byer Norge inviterer til Smartbydugnad 2020.

Smarte Byer Norge er Norges største smartbynettverk, og driver frem bærekraftig smartbyutvikling og innovasjon ved å koble smartby-entusiaster på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og næringsliv. Under årets Smartbydugnad spørres det:

·  Hvordan kan vi skape fremtiden smarte byer og samfunn og samtidig imøtekomme FNs bærekraftsmål?

·  Hvordan tilrettelegge for å utvikle kommunen sammen med innbyggerne. Uten innbyggerinvolvering kan vi gå glipp av mange positive effekter.

Etter innledninger blir det er det workshops som forfølger fire spor: Helse, mobilitet, sikkerhet, bygg.

Smartbyentusiaster i offentlige etater, kommune-Norge, startups og næringsliv inviteres til å komme sammen og dele sin kunnskap, få nye kontakter og sammen finne frem til løsninger.

For mer informasjon, se her.