9. september 2021 Kl. 08.30 - 10.30
Oslo

Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia

Hvordan kan «smultring-økonomien» bidra inn i konkrete byutviklingsprosjekter? Velkommen til frokostmøte om Doughnut Economics i Grønlikaia (DEiG).

Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Og: Hvordan kan «smultring-økonomien» bidra inn i konkrete byutviklingsprosjekter? Velkommen til frokostmøte om Doughnut Economics i Grønlikaia (DEiG)

På Grønlikaia, der det i dag er havnevirksomhet og containere, skal snart «Østkantens fjordby» skapes, en helt ny bydel med tusentalls nye boliger, 3–4000 arbeidsplasser, en kilometer med havnepromenade, badeplasser og friareal. Området ligger tett på sårbar natur, særlig under vann. For å sikre at dette store byutviklingsprosjektet blir til et godt sted for både mennesker og natur, er det nødvendig å tenke både nytt og helhetlig. Målet at folk på Grønlikaia skal leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.

Når prosjektet står ferdig, vil det vrimle av mennesker i dette området. Grønlikaia skal være et godt sted å bo og arbeide, men skal også være et attraktivt sted å besøke for folk fra andre deler av byen. Og ikke minst – Grønlikaia skal bli et forbilde på bærekraftig og klimavennlig byutvikling.

Med utgangspunkt i Kate Raworths banebrytende økonomiske teori Doughnut Economics og Doughnut Economics Action Labs metode for byportrett har prosjektet nedskalert og tilpasset DEiG. (Doughnut Economy In Grønlikaia), en metode tilpasset Grønlikaias skala.

Metoden er holistisk og går ut på å se kartlegge og se byutvikling gjennom fire linser (eller tilnærminger) og se hvordan disse henger sammen og påvirker hverandre:

  1. Lokal sosial bærekraft
  2. Global sosial bærekraft
  3. Lokal økologisk bærekraft
  4. Global økologisk bærekraft

Hav Eiendoms mål med DEiG. er todelt. For det første skal arbeidet bidra til en god og helhetlig bærekraftig byutvikling for østkantens fjordby, og for det andre skal det utvikles en metode som skal kunne tas i bruk av andre aktører og bidra til helhetlig bærekraftig byutvikling også andre steder.

På dette seminaret får du høre om erfaringene med DEiG-prosessen så langt, og du får anledning til å delta på en utvidet workshop for både å lære om prosessen og bidra med dine egne innspill.

Frokostmøte og workshop arrangeres av FutureBuilt i samarbeid med Hav eiendom, Rodeo arkitekter, C40, Grønn Byggallianse og er en del av OSLO URBAN WEEK.

Frokostmøtet er gratis, men påmelding er nødvendig. Mer informasjon her.