28. juli 2019
Europa

Søknadsfrist – Europan

NB! Innleveringsfristen for Europan 15 – Den produktive byen 2 er 28. juli.

Europan 15 - Den produktive byen 2: Europan er en idékonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister som har eksistert i 30 år. Nytt i år er at studenter kan være medforfattere av konkurranse-forslagene, og målet med konkurransen er å finne innovative løsninger på̊ urbane mål for europeiske byer og tettsteder.

Den produktive byen 2 handler om ressurser, mobilitet og sosial kapital. Sentrale spørsmål i konkurranseprogrammene er hvordan kommunene kan utvikle sine sentrumsområder, fylle dem med liv og bli attraktive møtesteder. Europan Norge presenterer tre tomter i norske tettsteder og ser på effekten av sentralisering. Europan 15 byr på utfordringer i territoriell og lokal skala: Kan unge arkitekter finne løsninger som bidrar til en produktiv balanse mellom urbane og landlige områder?

De norske tomtene i Europan 15 er Kautokeino, Raufoss og Rødberg.

Siste frist for innlevering av konkurransen er 28 juli, 2019.

For mer informasjon, sjekk Europans hjemmesider.